VIP Card Terms and Conditions

 1. Deze kaart is alleen voor gebruik in de deelnemende boetieks in Maasmechelen Village. Niet alle boetieks in Maasmechelen Village nemen deel aan het VIP-kaartschema en bepaalde boetieks passen beperkingen en vrijstellingen toe. Neem voor meer informatie over de deelnemende boetieks, met details over de huidige beperkingen en vrijstellingen, contact op met het bezoekerscentrum van Maasmechelen.
 2. Deze kaart moet worden getoond op het moment van aankoop om de korting te ontvangen.
 3. Deze kaart is alleen geldig op de datum van uitgifte.
 4. Deze kaart is niet geldig in combinatie met andere promoties of aanbiedingen.
 5. Deze kaart is alleen geldig voor gebruik door de persoon aan wie deze is uitgegeven en is niet overdraagbaar.
 6. Deze kaart heeft geen contante waarde en kan niet worden gebruikt voor eerder gemaakte aankopen.
 7. U erkent en stemt ermee in dat: a. Value Retail Management (Maasmechelen Village) Ltd, leden van dezelfde groep bedrijven als Value Retail Management (Maasmechelen Village) Ltd en de eigenaren van Maasmechelen Village (samen “VR”) zijn niet verantwoordelijk voor de prijzen waartegen de deelnemende boetieks adverteren of verkoopt van tijd tot tijd goederen; b. er is geen contractuele relatie tussen VR en u met betrekking tot de korting die op deze kaart of anderszins wordt aangeboden; c. VR geeft geen garanties met betrekking tot de goederen en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit daarvan) die u met deze kaart van de relevante boetieks kunt verkrijgen; d. u hebt geen recht en ziet af van uw vermogen om enige claim tegen VR in te stellen in het geval dat een deelnemende boetiek deze Kaart geheel of gedeeltelijk niet nakomt of voor een latere intrekking van de Kaart, en uw enige remedie in die situatie is om vordering op de deelnemende boetiek; en e. u hebt geen recht en ziet af van uw vermogen om enige claim voor verlies of schade (aan persoon of eigendom) in te stellen, behalve als dit niet door de wet kan worden uitgesloten, geleden door u of derden als gevolg van uw gebruik van deze reductiekaart bij het verkrijgen van goederen van een deelnemende boetiek.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan door de deelnemende boetieks in Maasmechelen Village en zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die door elke boetiek worden toegepast.
 9. U zult VR, de functionarissen en werknemers van VR vrijwaren en hen vrijwaren van en tegen alle acties, claims, schadevergoedingen (inclusief bedragen betaald op basis van onverminderde vergoeding), verliezen en kosten geleden door VR en / of de functionarissen van die bedrijven en werknemers als gevolg van een actie of claim door u die in strijd is met de hierboven vermelde erkenningen, overeenkomsten en vrijstellingen.
 10. VR behoudt zich het recht voor om deze kaart te allen tijde en om welke reden dan ook in te trekken en / of de voordelen van de kaart te wijzigen.
 11. Deze kaart wordt ongeldig als er op enigerlei wijze mee wordt geknoeid.
 12. Door VR een e-mailadres te verstrekken, erkent u en stemt u ermee in dat VR uw informatie gebruikt om contact met u op te nemen over promoties, merken en andere zaken die u interessant vindt en over deelname aan het Privilege-lidmaatschap van VR. U stemt ermee in dat u per e-mail wordt gecontacteerd. Als u niet akkoord gaat met dit gebruik, mag u uw e-mailadres niet aan VR verstrekken. Als u van gedachten verandert en uw toestemming wilt intrekken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen en wij zullen dit gebruik stoppen.
 13. De informatie die u verstrekt in verband met de Kaart, wordt opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid van Maasmechelen Village. U kunt ook contact opnemen met Value Retail Management (Maasmechelen Village) Limited op Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, legal@MaasmechelenVillage.com.
 14. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) sommige van de boetieks die op de kaart worden vermeld, mogelijk aanvullende beperkingen of uitzonderingen hebben; (ii) sommige boetieks werken mogelijk niet op de dag van gebruik; en (iii) er kunnen recent geopende boetieks zijn die deelnemen aan het VIP Card-schema die niet worden vermeld en u moet contact opnemen met de Maasmechelen