Maasmechelen Village Privacykennisgeving Mobiele apparaten

Op uw gebruik van het Maasmechelen Village app zijn de algemene voorwaarden voor van toepassing, deze zijn hier te vinden. Deze Privacykennisgeving (Kennisgeving) geeft u aanvullende informatie over de wijze waarop we persoonlijke gegevens van u (in wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming aangeduid als “persoonsgegevens”) verzamelen en gebruiken.

U dient deze Privacykennisgeving volledig door te lezen om de grondslag te begrijpen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze gebruiken en aan wie deze zullen worden openbaar gemaakt, plus uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Toewijding tot privacy

We maken ons sterk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op privacy. We zullen uw persoonsgegevens altijd beschermen en voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die op dat moment van kracht is.

Mobiele app privacy notice

Zie de onderstaande paragraaf Verzoeken aan ons voor meer informatie over de wijze waarop we uw verzoeken aan ons behandelen.

Wie we zijn

Maasmechelen Village is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke informatie die wordt verwerkt via de Maasmechelen Village-app. Wanneer u uw Privilege-account aan onze app koppelt, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met andere gegevensbeheerders als onderdeel van uw lidmaatschap. Bekijk onze Privilege algemene voorwaardenvoor meer informatie

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

We verzamelen de persoonlijke gegevens die:

• u ons verstrekt via de app, inclusief via onze virtuele conciërge (een chatbot), indien u kiest om daar gebruik van te maken. De virtuele conciërge kan rechtstreeks op eenvoudige vragen reageren en meer complexe vragen doorsturen naar ons klantenserviceteam. De virtuele conciërge is opgezet met behulp van Google Dialogflow (zie ‘Met wie we uw gegevens delen’). Persoonlijke informatie die u via de virtuele conciërge verstrekt, wordt verwerkt in overeenstemming met onze Village-privacyverklaring en Privilege-privacyverklaring;

• we verzamelen door uw gebruik van de app en het toestel waarop de app wordt gedownload, gegevens zoals bijvoorbeeld:

o Uw locatiegegevens, zodat u de kaart van de Village kunt gebruiken. Bovendien kunnen we, indien we uw toestemming hebben verkregen, u zo marketingcommunicatie sturen wanneer u in de buurt van een Village bent;

o informatie over uw voorkeuren en uw gebruik van de app, zoals de pagina’s die u bezoekt als u via links naar websites van derden doorklikt, zodat we onze app kunnen aanpassen aan uw specifieke voorkeuren en de algemene ervaring van gebruikers;

o het type toestel en het besturingssysteem, om de functionaliteit van onze app te monitoren en te verbeteren;

o authenticatietokens, om het gebruik van de app te authentiseren;

o cookies van uw persoonlijke toestel wanneer u onze app gebruikt of een website bezoekt die gekoppeld is aan een Village of één van onze merken. Ons cookiebeleid vindt u hier.

We behouden ons het recht voor om deze persoonlijke gegevens te combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken, inclusief die gegevens verzameld via de verschillende kanalen die u gebruikt hebt om met ons te communiceren (zoals onze website of app) en waar u uw Privilege-account aan onze app koppelt. Daarnaast behouden we ons het recht voor om de persoonlijke gegevens waarover we beschikken te combineren met persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van onze geselecteerde partners en/of verkooppunten waar u volgens hun eigen privacybeleid en uw persoonlijke voorkeuren bent overeengekomen dat zij uw persoonlijke gegevens mogen delen met derden. We doen dit om een beter beeld te krijgen van de aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Als u de app downloadt op een toestel met een Android-besturingssysteem, zal de app uw toestemming vragen voor toegang tot uw foto’s, oproepgegevens en andere media die op uw toestel zijn opgeslagen. Dit is uitsluitend bedoeld om het goede functioneren van bepaalde functies van de app te garanderen (zoals het ontvangen van oproepen tijdens het gebruik van de app en het opslaan van afbeeldingen in de app zodat ze vlot laadt). Uw foto’s, oproepgegevens en andere media verlaten uw toestel niet en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We verwerken uw persoonlijke gegevens om u toegang tot onze app te kunnen geven, en met name om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

• om u te ondersteunen met onze virtuele conciërge, een chatbot, om uw vragen met betrekking tot onze Villages en onze diensten te beantwoorden (in overeenstemming met onze Privilege-privacyverklaring);

• om u alle informatie te bezorgen over de Village waarin u zich bevindt of in de buurt waarvan u zich bevindt (bijvoorbeeld door u te tonen waar uw zich bevindt op de kaart van de Village en, indien we toestemming hebben om dit te doen, door u te informeren over speciale aanbiedingen);

• om, u uw Privilege-account aan onze app hebt gekoppeld, u speciale aanbiedingen door te geven over in de Village aangeboden merken, om u extra’s en rewards aan te bieden (zoals beschreven in onze Privilege-privacyverklaring) en om u in staat te stellen om uw Privilege-account en uw persoonlijke code te gebruiken voor aanbiedingen en promoties in boetieks in de Village;

• om onze app te beheren en te verbeteren, inclusief door informatie te verzamelen over hoe u de app gebruikt en ermee communiceert om verbeteringen te ontwikkelen;

• om uw winkelgedrag te begrijpen en zo producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren om u een betere winkelervaring te bezorgen bij het gebruik van uw persoonlijke code in onze Villages;

• om de effectiviteit van onze marketing te analyseren en ons te helpen u en andere gasten relevantere aanbiedingen, relevanter advies en relevantere informatie te bieden;

• om een duidelijker beeld te vormen van onze app-gebruikers, zowel als groep als individueel, en u daarmee een naadloze, relevante en consistente service te kunnen bieden;

• om ervoor te zorgen dat de informatie waarover we beschikken nauwkeurig en actueel is;

• om, als we uw toestemming hebben en waar dit bij wet verplicht is, van tijd tot tijd contact te kunnen opnemen voor het uitvoeren van enquêtes of focusgroepen; en

• om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze services.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens:

• zolang onze app gedownload is op uw toestel;

• zolang als nodig is om de in deze verklaring beschreven doeleinden te bereiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

• als u een Privilege-account aan de app hebt gekoppeld, in overeenstemming met de Privilege-privacyverklaring; en

• als u onze virtuele conciërge gebruikt, in overeenstemming met onze Village-privacyverklaring.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

Als u uw Privilege-account aan de app hebt gekoppeld, delen we uw persoonlijke gegevens met andere Villages, zoals beschreven in de Privilege-privacyverklaring. Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens ook verstrekken aan leveranciers en verwerkers die bepaalde zakelijke diensten voor ons uitvoeren. We delen uw persoonlijke gegevens met derden die:

• onze app hosten en onderhouden; en

• als u hiervoor toestemming het gegeven, uw locatie gebruiken om specifieke elektronische berichten te kunnen versturen (inclusief pushmeldingen op je toestel).

In sommige gevallen kunnen de persoonlijke gegevens waarover we beschikken ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Dergelijke bestemmingen hebben mogelijk geen wetten die uw persoonlijke gegevens in dezelfde mate beschermen als de EER. Wij hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die verwerkt worden door ons of door onze leveranciers en partners die buiten de EER actief zijn, veilig worden verwerkt en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet overeenkomt met de doeleinden beschreven in deze verklaring.

Klik hier voor een lijst met leveranciers en verwerkers waar we momenteel mee samenwerken, en andere partijen aan wie we uw persoonlijke gegevens vrijgeven. De link bevat ook informatie over hoe deze partijen uw persoonlijke gegevens gebruiken, eventuele verwerkingen die ze buiten de EER uitvoeren en de maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze informatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Contacteer ons als u meer informatie wil ontvangen over de maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer ze buiten de EER worden verwerkt (zie ‘Contact met ons opnemen’).

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven

• Wanneer we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming.

• Aan opvolgers in titel of vervangende exploitanten van alle aard of een deel van onze respectieve bedrijven. Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u online verstrekt niet garanderen, en gebeurt dit op eigen risico. Wij raden aan om gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens op een veilige plaats te bewaren.

De wettelijke basis voor ons gebruik van uw persoonsgegevens

  1. In bepaalde omstandigheden verwerken we uw persoonlijke gegevens, indien we uw toestemming hebben gekregen, voor de volgende doeleinden;

• het sturen van marketingcommunicatie; en

• het gebruik van uw locatie om specifieke berichten en content te versturen (inclusief pushmeldingen).

  1. In de meeste gevallen is het in ons legitieme belang om de hierboven genoemde persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken (Zie ‘Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?’) zodat we:

• u een service kunnen bieden die zo nuttig, aangenaam en voordelig mogelijk voor u is, inclusief door ons contact te personaliseren, ervoor te zorgen dat we u op de hoogte houden van alle aanbiedingen die specifiek betrekking hebben op uw favoriete Village, rewards kunnen afstemmen op uw specifieke voorkeuren en contact met u kunnen opnemen via de communicatiemethode van uw voorkeur;

• ons klantenbestand beter begrijpen om services en marketingactiviteiten te kunnen verbeteren; en

• onze app kunnen onderhouden en verbeteren.

Wanneer we op onze legitieme belangen terugvallen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken, moeten we overwegen of die legitieme belangen worden opgeschort door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. We mogen alleen doorgaan als we tot het besluit komen dat uw belangen, rechten en vrijheden onze legitieme belangen niet opschorten.

Wanneer we denken dat er een risico bestaat dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden worden geschonden, zullen we uw persoonlijke gegevens niet gebruiken tenzij er een andere wettelijke reden voor ons is om dit wel te doen (indien het nodig is voor ons om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, of op basis van uw toestemming). We zijn bijvoorbeeld van mening dat het verzamelen van uw locatiegegevens als gevorderd kan worden beschouwd, en daarom doen we dit enkel met uw expliciete toestemming.

Wat gebeurt er als u ons niet de persoonsgegevens verstrekt waarom we vragen of ons vraagt te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens?

Als u onze app niet langer wilt gebruiken, kan u ze op elk gewenst moment verwijderen. U kan ook verzoeken dat we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, inclusief de informatie die we kunnen bewaren nadat u de app hebt verwijderd (zie ‘Uw rechten’).

Hoe we contact met u opnemen

Onze app werkt het best wanneer we vrij kunnen communiceren rond rewards, extra’s en andere aanbiedingen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent.

Om u van deze informatie te kunnen voorzien, kunnen we, als we uw toestemming hebben, contact met u opnemen via pushmeldingen en, in sommige gevallen, buiten onze app om (inclusief per e-mail met behulp van de contactgegevens die u ons verstrekt hebt).

Als u dergelijke of bepaalde berichten niet langer wilt ontvangen, dan kan u ons dit laten weten door hier contact met ons op te nemen. U kan ook op elk gewenst moment uw contactgegevens bijwerken door hier contact met ons op te nemen.

Als u pushcommunicatie wilt uitschakelen, kan u dit doen via de instellingen op uw toestel. Houd er rekening mee dat het afmelden voor pushcommunicatie u niet automatisch uitschrijft voor eventuele abonnementen op onze nieuwsbrieven, e-mails of andere communicatiemethoden die u op andere momenten bent aangegaan.

Verzoeken aan ons

We zijn wettelijk verplicht te voldoen aan verzoeken en kosteloos informatie te verstrekken, uitgezonderd wanneer uw verzoeken duidelijk ongegrond of excessief zijn (met name door de herhaalde aard ervan) in welk geval we redelijke kosten in rekening mogen brengen (rekening houdend met de administratieve kosten die zijn verbonden aan de verstrekking van de informatie of communicatie, of het ondernemen van de verzochte actie), of mogen weigeren te voldoen aan het verzoek.

We vragen u uw verzoek zorgvuldig te overwegen voordat u het indient. We zullen zo snel mogelijk reageren. In het algemeen betekent dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek, maar als de afhandeling van uw verzoek lager gaat duren, zullen we u dat laten weten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze Kennisgeving of gebruik wilt maken van uw rechten die in deze Kennisgeving worden uiteengezet, verzoeken we u per e-mail contact met ons op te nemen via.

We behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Indien er wijzigingen worden aangebracht, wordt de bijgewerkte privacyverklaring gepubliceerd in de app. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we aanvullende stappen ondernemen om deze wijzigingen onder uw aandacht te brengen.